62 730 38 75 kontakt@nzoz-pomoc.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Podczas konsultacji, wstępnie rozpoznawane jest schorzenie pacjenta i ustalane są ewentualne kroki konieczne do podjęcia w celu powrotu do zdrowia.

W ramach leczenia ambulatoryjnego realizowane są:

Usługi lekarskie:

 • diagnostyka psychiatryczna
 • poradnictwo
 • farmakoterapia
 • psychoedukacja
 • psychoterapia indywidualna
 • wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie

Usługi psychologiczne:

 • diagnoza psychologiczna
 • pomoc psychologiczna
 • opiniowanie psychologiczne
 • orzekanie psychologiczne
 • psychoterapia

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.
Poradnia zabezpiecza bezpłatną opiekę psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ bez skierowania.
Wsparcie udzielane jest przez wyspecjalizowany zespół psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych:

 • dzieciom przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego ( przedszkola)
 • dzieciom i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego tworzą doświadczeni psycholodzy, terapeuci, psychoterapeuci i lekarze psychiatrzy. Osoby prowadzące psychoterapię ukończyły odpowiednie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenia uprawniające do prowadzenie psychoterapii i pracują pod stałą superwizją (ich praca jest nadzorowana przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

mgr Donata Dudziak
psycholog

lek. med. Marta Rokita – Kowalczyk
psychoterapeuta

mgr Krystyna Solarska
psycholog

mgr Iryna Strlikova
psycholog

lek. med. Sylwia Szwedowska – Tarczyńska
specjalista psychiatra

mgr Aleksandra Urban
psycholog

 

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 1. ginekologa i położnika
 2. psychiatry;
 3. dla osób chorych na gruźlicę;
 4. dla osób zakażonych wirusem HIV;
 5. dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 6. dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 7. dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 8. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 

Zapraszamy również do naszego oddziału w Kępnie na ul. Granicznej 21A

e-mail: kontakt@nzoz-pomoc.pl
tel. 887 160 150

mgr Donata Dudziak
psycholog

lek. med. Sylwia Szwedowska – Tarczyńska
specjalista psychiatra